Jørn Aas

Spesialist i oral protetikk

Utdannet tannlege (cand. odont., Universitetet i Oslo 1999), spesialistutdannelse i protetikk og bittfunksjon ved UiO 2012. Ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Troms 1999 – 2002. Privatpraksis i Sandvika 2003-2010. Spesialistpraksis i Lillestrøm fra 2010. 

Stipendiat/post doc Universitetet i Oslo/Forsyth institute, Boston, USA 2002-2009. Dr. odont. 2006. Vitenskapelig redaktør i Tidende DNTF fra 2009. Førsteamanuensis, Avd protetikk og bittfunksjon, UiO, fra 2013. MNTF.