Banner01

Klinikken

Kjetil Misje

Erfaren spesialist i oral kirurgi og oral medisin med 5-årig spesialistutdanning fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Rikshospitalet. Oralkirurgisk praksis siden 2006 Kirurgisk spesialistpraksis Kirurgiklinikken Oslo, Klinikk for tann-kjeve-ansiktskirurgi. Oralkirurgisk spesialistpraksis Lillestrøm. Kjeve/ansiktskirurgisk avd Ullevål 22.7.11. Jackson Memorial Hospital, Jackson South Community Hospital, University of Miami, USA 2013 - 2014. Fulgt fellowship for oral & maxillofacial surgeons i tumor og rekonstruktiv kirurgi, JSCH, USA, Div kurs USA, PALS Pediatric Advanced Life Support, JMH 2014, Oral and Maxillofacial Pathology, Reconstruction and Medicine Review 2014. Bærum Oralkirurgi og Spesialistklinikk siden 2016. 2013-2014 Jackson Memorial Hospital, USA. 2006 -2012 Oslo Universitetssykehus Ullevål, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo 1999 - 2002 Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 1992 - 1997 Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1990 - 1992 Befalsskolen for Marinen. 2-årig etatsutdanning Sjøforsvaret. Foreninger Den norske tannlegeforening Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin Skandinavisk forening for oral kirurgi Member American Assosication for Oral and Maxillofacial Surgeons 2013-2015.