Klinikken

Eli-Karin Søvdsnes

  • Utdannet tannpleier Bergen 1979
  • Distriktstannpleier i Off. tannhelsetjenesten i Buskerud 1980-1984
  • Instruktørtannpleier  Odontologisk fakultet Bergen,avd. for periodonti, odontologistudenter 1984-2009
  • Tverrfaglig prosjektgruppe  implantat ved UiB, samme tidsrom
  • Deltid i periopraksis og protetikkpraksis i Bergen, samme tidsrom
  • Siden 2008 universitetslektor ved Det odontologiske fakultet Oslo,bachelorprogrammet i tannpleie.